віолентність


віолентність
Тип стратегії рослин, який проявляється в здатності до захоплення і утримання екологічної ніші.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.